سامانه مدرسه هوشمند پویان  اطلاعیه در خصوص راه اندازی سایت نظام پیشنهادات و دریافت فایل راهنمایی نرم افزار

به اطلاع همکاران میرساند سامانه تحت وب دریافت و بررسی نظلم پیشنهادات به آدرس www.pishnahad.medu.ir   راه اندازی گردیده است

همکاران محترم برای مشاهده فایل راهنمای کاربری نرم افزار مربوطه بر روی  فایل ضمیمه ذیل کلیک نمائید.

منبع خبر :   معاونت پژوهش و برنامه ریزی ناحیه3